Vanha 56 dolani takaisin <3

kenelle mä sen möin mut pls myy takas <3 musta 56

1 Like
3 Likes

täähän se kyl mut hei wallah weli välil pakko vetää

Dolan full kipport, paras hinta/tykitys-suhde jos vaan on suoraan hitsattu

ku siit tulee sit vaa tälläst

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.