Ostettu

Köyhdytty

Ja pahoittelut ennenaikanen UP.
Tekstiä muokattu suotuisammaks.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.