O:

Hyvä löyty

1 Like

Pitäs miehelle saaha tykittelypeliä, nii ei tarvii meikän yksin mässillä painaa kesällä :face_holding_back_tears: