O: SSCX levarillinen runkosetti 56-58cm

Ostetaan runkosetti tai tapauskohtaisesti myös kompliitti. Ei minttejä. Myös kunnon rengastilalla varustettu fiksirunko menee.

YV / O41 456 4O46

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.