O: rihtipukki

Jos sulta löytyy rihtipukki mitä et enään tarvitse niin voin ostaa sen sulta poies. PK-seutu

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.