O: M kokonen Koden runko

Moi! Ostetaan M kokoinen Octane Onen Kode runkosetti tai vaikka pelkkä runko.

Oon Mikkelissä. Yv, kiitos.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.