O: Ita keskiö

Hej! Tarvitsen Rossin konversioon ITA-keskiön. Jotain 108mm? En tiedä näistä… Kammissa ISO viisteet ja nelikanttia. Lahti/Posti
YV

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.