O; inbred 26”

Olisko jollain myynnissä kyseistä runkoa tai koko pyörää?
Rottainenkin vaihtoehto kelpaa.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.