O: Fixed Gear complete bike (M)

Taas tarttis saada vaihtelun virkistämisen vuoksi uusi joku erilainen valmis fiksi kompliitti suoraan kovaan ajoon. Rungon mitat siinä jossain 52-53cm / M suuntaansa, riippuen geosta. TARJOA OMAASI :fire:

PK-seutu ja haku onnistuu kauempaakin
Y.V. / nol viis nol 5733650

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.