O: Campagnolo kammet (nelikantti)

Ostettu

Nosto.