ITA JIS keskiö, ~107mm & ~115mm

Ostaisin siis italialaisilla kierteillä varustetun nelikanttikeskiön jommalla kummalla akselinpituudella ja JIS-viisteillä. Voi olla kasetti- tai irtokuulamallia.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.