120mm fix napa 32h

Otsikon mukainen hakusessa, fix/fix hakusessa, mutta fix tai fix/free kelpaa myös, värillä ei väliä, eikä hapettumat haittaa, kunhan kierteet on kunnossa.
o4o5o28718

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.