Tarve ohi

Enpä tarvikaan

Ohi ohi

Edit. Näin tämä foorumisofta toimii juu. Hieno homma.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.