Taiteen havainnointi pyöräilevän yksilön maailmankuvassa.