OSTETTU31.8 tai 25.4 stonga reilulla nousulla, hki

N. 5-10 cm nousulla olevaa edullista stongaa backsweepillä kaipaan iskias-setuppiin. 31.8 ensisijainen toive, mutta mummis-stonga 25.4 myös ok. Kaupat kasvotusten hki-alueella.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.