Ostettu

Runko tai kompliitti. Vuosimallilla eikä värillä niin väliä, ruskea olisi tietty paras.

Tampereella tarve.

:salut_smoker:

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.