Ostetaan deep rim kiekot ja ratasta!

Deep rim kiekot hakusessa. Taakse 18-23 piikkistä ratasta ja eteen 42-45 piikkistä. Tarve Helsingissä.

Vielki hakusessa

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.