O: teräshaarukka joka syö levyjarruja

Otsikon mukaan, mielellään 28 kumi vähintään ja lokarit jos mahtuu niin ollaan hyvillä.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.