O: Surly Pacer/Cross-Check 54 tai 56 runko/kompliitti

Otsikko kertonee tarvittavan

Ks. myös vaihtoilmo vastaaviin runkoihin: V: Vaihdetaan Surly Pacer 52 toiseen 54-56:een tai toisen merkin saman tyyliseen ~54-56 road/crossari teräsrunkoon

Nostoa.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.