O(stettu): flat-tanko backsweepillä

// ostettu // Hakusessa tanko backsweeepillä mutta mahd. vähän nousua, 31.8 kannattimelle. Musta. Ja leveä. Mielellään Helsingissä / lähiseutu. Tai laita vihje jos löytyy jostain kivijalasta.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.