O: Selle SMP ja Carradice Super C -tankolaukku

Selle SMP -satula haussa, musta mieluiten. Composit, Forma, Well, Professional oikeestaan kaikki käynee.

Lisäks Carradice Super C -tankolaukku kiinnostas ku sellanen piti joskus mennä myymään.

HKI / Posti.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.