O: rottaisa fixi

Ostetaan 56-58 kokoinen pyörä. Mieluiten kiinteä välityksinen ja ajokuntoinen
Halvempi=parempi
Thanks

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.