O: ratarunko 54-55cm

Näihä siinä kävi et rip Khs. Avasin jo njs exportin mut kokeillaa jos täält löytys tilalle joku hyvä. Hki/Espoo/Posti

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.