O: Putkia, muhveja

Haluaisin ostaa kaikenlaista rungonrakennukseen soveltuvaa tavaraa. Opintolainat kun tulee tilille, maksan pyynnin mukaan. Jos nurkissa on ylimääräistä, tarjoa! Pystyn noutamaan Uudeltamaalta.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.