O/OV: BCD 130mm / 42 / 1/8"

Otsikon mukaista eturatasta fiksikäyttöön olisi tarkoituksenmukaista saada hankittua.

Että sikäli.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.