O: Mukava satula esim Fabric Scoop tai saman tyylinen, saa olla hyvin käytetty kunhan toimii

Koko meediumi/tavallinen tai isompi. ~130mm alkuiset jää pieneksi.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.