O: lokarit

Tavaralle olisi tarvetta.

  • Lokarisettiä, kirkasta tai mustaa

Tulee muokattua sen verran, että laitetaan noston esto kommentti.

Löytyykö kulmista tuumasia spacereitä? Ilmoita itsesi, minulla on tarve.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.