O: kirkas 120-130mm stemmi 25,4 kiinnityksellä

Elikkäs pidemmälle stemmillä tarvetta.

Kirkas stemmi ja mittaa joko 120mm tai 130mm 25,4mm kiinnityksellä.

Mieluiten hesoista noutamalla ja edullinen.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.