O: ITM Eclypse 80-90mm

Kokeillaan lyhyempää… 22,2mm insert 26 tanko.

HKI/Posti

edit. ja saa se joku muukin stemmi olla mut kyl te tiedätte :slight_smile:

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.