O: Italokeskiö, nelikantti, n. 115 mm

Nelikanttiakselinen italokeskiö 115 mm akselilla haussa, 115,5 käy myös. Nouto onnistuu Tre-Hki.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.