O: HY/RD

Kuulin että ihmisen hyvinvointi nousee useita prosenttiyksikköjä kun vaihtaa spyret hyrdeihin. Jos sulla lojuu nurkissa moiset niin älä epäröi myydä niitä minulle.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.