O: Canti/u/mini-v jarrukahvat

Elikkä oisi tarve shortpull kahvoille flatbariin.
Mielellään Kajaanista tai lähistöltä, ostan myös postitettuna.

Yv:llä saa kiinni.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.