O: Alt-tanko, Rackbag / kori

Ostetaan:

  • Alt-tanko mielellään 25.4mm mutta voi olla 31.8 mm myös. Esim Ergotec Space Bar, Ritchey Kyote, Surly Corner Bar…
  • Pelago Rackbag Large
  • Kestävä (muovi)kori Pelagon etutartsiin

Nestäjä unohtu

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.