O: 700c etuhaarukka

Hakusessa etuhaarukka 622-15c kiekoille! Ylituumanen ja kierteetön.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.