O: 52-54cm runko [HKI]

Fiksikesää on vielä jäljellä mutta menopeli puuttuu
Kurkistin kellariin ja havaitsin että osia olisi melkein yhdeksi pyöräksi, mutta runko puuttuu

Avainsanat: Alumiini, horizontal dropout, BSA, täysii

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.