O: 49t kirkas ratas + 19t takaratas (TKU)

Hakuses otsikon mukaset rattaat.
Eturatas sais olla profiililtaan levee (esmes. Sugino Zen stylish/vastaava).
Takaratas saa olla. Noh, toimiva.

Nouto Turuust tai postit.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.