O: 31,8mm clämpin omaava ohjainkannatin

Mieluiten pk-seudulta noudolla. Jotain 100mm pituutta ja saa olla kulmaa tai tönkkösuora. Tarjoahan vaikka yv:llä hintapyynnin kera.

Uppinki.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.