O: 21 tai 22 piikkinen fiksiratas

sellasta!

Toni
044-9703346 tai PM