O: 144bcd kammet

Nonniih,

144bcd kammet tarvittis. Onko ylimääräsenä? Ei taho oikeen löytyä mistään. Saapi olla rottaiset, kaikki käy.

Noudan pk-seudulta.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.