O: 100/120mm kiekot jarrupinnalla

Otsikko kertonee oleellisen, saa olla ihan peruskamaa kunhan on suorat ja toimii.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.