Kysely pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (HLJ 2011)

Espoolaisen työmatkailijan näkemys ongelmakohtiin:

[i]Reunakivien madallus on väärä ratkaisu. Päinvastoin kuin nykyisissä risteyksissä, jossa pyörätie lasketaan risteyksessä ajoraan tasolle reunakiveyksellä, tulisi ajorata nostaa pyörätien tasolle. Toisin sanoen, risteykset tulee rakentaa niin, että pyöräreitti jatkuu täysin ilman reunakiveyksiä ja ajoradalle tehdään koroke, jonka yli autojen täytyy ajaa. Polkupyörissä ei ole jousitusta, autoissa on.

Mikäli mahdollista, tulisi risteykset myös rakentaa siten, että auto mahtuu em. korokkeen ja risteävän ajoradan väliin odottamaan, jotta autoilijan ei tarvitse jäädä suojatien päälle odottamaan. Kyseisen tilan olemassaolo tulee myös ilmaista liikennemerkein niille autoilijoille, jotka eivät osaa arvioida hallitsemansa ajoneuvon ulkomittoja.[/i]