Etutarakka

Tarttis kauppakassiin etutarakan. Mieluusti kiiltävä ja sellainen joka menis kiinni haarukkaan

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.