Eturatas 104bcd 40-46t

Haussa 104bcd:llä oleva eturatas, mielellään 44t, mutta käy jos on siitä vähän poikkeavakin.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.