Emmä enää

Nää tarttis kesän katurataan. Hesa, mut maksan postejakin.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.