Campa + sinkula -kit

MrHat - 2 hours ago » jos se ratas pistetään paikalleen kierteillä ja ne kierteet vie sitä ratasta kohti sitä muoviputkea, niin silloinhan ketjujen välittämä voima välittyy suoraan kohti sitä putkea todella kovana. Vrt. kierretangon avulla toimiva tunkki, jolla autoa nostetaan.
Kasettinavassahan ratas on rihloilla, eikä kierteillä.